Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Grønne løsninger

Videos
false false

Gogreen program

Close

Gogreen program

Gogreen program

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Milepæler i klimavern

2001: Deutsche Post DHL Group etablerer et miljøteam i erkjennelse av miljøspørsmålets voksende betydning.
2002: DHL Sverige lanserer „Gröna Ton“ (grønne tonn), vår første transportservice med „grønn“ merverdi til fremme av fornybare drivstoffer.
2005: DHL Parcel Tyskland innfører „Grüne Paket“ (Grønn Pakke), en klimanøytral pakkeforsendelsestjeneste.
2006: Klimanøytrale forsendelsestjenester stilles til rådighet for DHL Express kunder i flere europeiske land.
2007: Det lanseres klimanøytrale brevforsendelsestjenester for private og forretningskunder i Tyskland.
2008: Med sitt GOGREEN program er DPDHL den første logistikktilbyder som slutter seg til målet om å redusere CO2-utslippet med 30 % inntil 2020.
2008: DHL Supply Chain etablerer Storbritannias første klimanøytrale lager ved å installere en jordvarmepumpe og et nytt belysningssystem.
2009: Deutsche Post DHL Group ekspederer over 700 millioner GOGREEN produkter, som kompenserer for 38.600 tonn CO2 med prosjekter for klimavern.
2010: Antallet GOGREEN forsendelser stiger til 1,7 milliarder pr. år.
2010: GOGREEN tjenesten stilles også til rådighet for DHL Global Forwarding kunder verden over.
2010: DHL Freight begynner med å tilby CO2-regnskaper i visse områder. Kunder kan kompensere for sine utslipp ut fra disse regnskapene.
2011: DHL Global Forwarding Freight innfører Carbon Dashboard, et online-rapporteringsverktøy som viser kundene deres CO2-utslipp.
2011: DHL Parcel Tyskland ekspederer nå alle pakker fra private kunder klimanøytralt uten tillegg.
2011: For å oppnå utslippssertifikater, starter Deutsche Post DHL Group sitt eget prosjekt for klimavern i Lesotho.
2012: Klimanøytrale forsendelsestjenester står nå til rådighet for DHL Express kunder i ca. 60 land verden over.
2012: DHL Express lanserer eksternt verifisert rapportering: Kundene kan nå spore CO2-utslippet fra sine forsendelser.
Optimerte transportruter, alternative kjøretøyer og energieffektive lagerhus. Det er mange måter å redusere klimaskadelige CO2 utslipp og andre miljøskadelige virkninger innen transport og lagring av varer på.

I samarbeid med våre kunder ønsker vi å benytte oss av dette potensialet. Hos DHL kaller vi dette GOGREEN. Vi mener at miljøvern og forretningssuksess ikke bare er kompatible faktorer, de er nært tilknyttet hverandre.

GOGREEN produkter og tjenester

Med vår ekspertise og vår globale tilstedeværelse kan vi tilby våre forretningskunder en bred portefølje av grønne produkter og tjenester. Ved å forelegge detaljerte karbonrapporterExternal Link / New Window*, viser vi dem hvor de står når det gjelder emisjoner av drivhusgasser. Selv om CO2 emisjoner har logistikkens største innvirkning på klimaendringene, så avlegger vi også rapporter om andre drivhusgasser (HG) som eksempelvis metan eller dinitrogenoksid. Og i overenstemmelse med den internasjonalt anerkjente bransjeovergripende standarden «Greenhouse Gas Product Lifecycle Accounting and Reporting», tar vi også med de indirekte emisjonene i våre beregninger som tilregnes produksjon og transport av drivstoff og energi.
I vår tjeneste Green OptimiziationExternal Link / New Window* (grønn optimering) samarbeider vi med kundene for å finne områder der vi kan forbedre oss samt muligheter til å oppnå en reduksjon av utslippet av drivhusgasser. Vi analyserer våre kunders komplette logistikkjede og samarbeider med dem for å optimere handelsruter og transportmåter. I tillegg til dette foreslår vi metoder til å forbedre deres generelle miljømessige miljøprestasjoner.
Og for å kompensere for uunngåelige utslipp, tilbyr vi klimanøytraleExternal Link / New Window* tjenester. Idet vi deltar i det frivillige emisjonshandelssystemet, kjøper vi karbonkreditt fra utvalgte prosjekter, noe som reduserer emisjoner og gagner lokale samfunn. Siden januar 2014 har vi ikke bare utlignet CO2, men også andre drivhusgasser som metan eller dinitrogenoksid også, slik at vi tar GOGREEN fra å være karbonnøytralt til å bli klimanøytralt. Basert på den nye GHG protokollen for produkter, inkluderer vi også indirekte emisjoner fra produksjonen og transporten av drivstoffer og energi.

* Vennligst merk at disse linkene refererer til vårt globale nettsted og kun er tilgjengelig på engelsk.