Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Veitransportforsikring

Årlig blir gods verdt mer enn 8 milliarder Euro stjålet eller borte under transport, i Europa alene. Til tross for Freights sikre rutiner og transportløsninger kan likevel våre kunder bli berørt, grunnet ytre årsaker.

I Europa er fraktførers erstatningsansvar begrenset i henhold til CMR regulativet (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), og erstatningsverdien av tapt eller skadet gods representerer ikke godsets reelle verdi.

Ved forespørsel er det mulig å tegne en transportforsikring hos DHL Freight. Dette kan gi deg en økonomisk trygghet i tilfelle tap av, eller skadet gods, forårsaket utenfra, og vil redusere kundens økonomiske tap betraktelig.
For tiden kan ikke DHL Freight Norway tilby utvidet transportforsikring utover vilkårene beskrevet i NSAB 2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser)External Link / New Window