Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Informasjon og brosjyrer

DHL, som den ledende leverandør av logistikk, vil gjerne dele vår kunnskap med våre kunder og et bredere publikum.
Her finner du et bredt spekter av tjenester, avdelinger og generell informasjon til nedlasting.

Incoterms ® 2010 Regler

Incoterms ® trådde i kraft 1. Juli 2011.

Leveringsbetingelsene DAF, DES, DEQ og DDU vil bli erstattet av de nye betingelsene DAP og DAT.

Nedenstående brosjyre illustrer leveringsbetingelsenes ansvar mellom kjøper & selger, for både ansvar & risiko samt fordeling av kostnader.

Les mer om Incoterms ® 2010 regler på det Internasjonale Handelskammeret sine hjemmesider.External Link

Du kan også bestille Incoterms ® 2010 Regler, eller fulleføre vårt internett baserte treningsprogram ved å følge denne linkenExternal Link.

Produktbrosjyrer Logistikk og Supply Chain


Produkt brosjyrer vei- og jernbanetransport