Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Bærekraftig logistikk

Hvordan innovasjon og miljøhensyn fører oss mot en karboneffektiv bransje

Last ned studien om bærekraftig logistikk New Window

Grønne logistikkløsninger

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi møter I vår generasjon. Myndigheter og forbruker krever i økende grad at bedrifter står til ansvar for å beregne, ta ansvar for, og redusere miljøutslipp.

Rapportering av utslipp av klimagasser (GHG) er det første skrittet til å gjøre din logistikk mer miljøvennlig.

DHL tilbyr to tjenester - en Karbon rapport - og et avansert Online Karbon instrumentpanel

Karbon rapport
 • Kartlegger utslipp i forbindelse med med transporten gjennom DHL nettverket
 • Kan lages månedlig, kvartalsmessig eller årlig.
 • Beregningen følger en “Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard”
 • Beregningen følger standarden: EN16258 “Metodologi for beregning av og erklæring om energiforbruk og GHG-utslipp for transporttjenester (vare- og persontransport)”

Online Karbon instrumentpanel

Har alle fordelene til Karbon rapporten, pluss:
 • Kartlegger utslippene fra hele verdikjeden
 • Inkludert 3. parts nettverk
 • Kartlegger utslippene på sendingsnivå
 • Fleksible innsynsvinkler på karbonrapportene – muliggjør enkle målinger for utslippsforbedringer
 • Muligheter for simulere og vurdere karbonuslipp og effektivitet
 • Kan bistå i å optimalisere verdikjeden og strategiske beslutningsprosesser

Innen verdikjeden er det mange måter å redusere utslipp.

 • Vi er eksperter på miljøeffektive logistikkprosesser
 • Vi jobber sammen med deg for å lage skreddersydde løsninger
 • Vi tar sikte på å finne effektiviseringstiltak og minimere påvirkningen av miljømessige hensyn.

Områder med muligheter for forbedring:

 • Drivstoff og kjøretøystyring
 • Flåteoptimalisering
 • Endre transportmåte (f.eks. fra bil til bane)
 • Nettverk
 • Energieffektiv eiendom

 • Fullt sertifisert for å utligne dine utslipp gjennom bidrag til internasjonalt annerkjente miljøvern prosjekter
 • Autorisert tredjepartsverifikasjon (SGS) av utslippsreduksjon
 • Årlig sertifisering for offentlig bruk
Vær oppmerksom på at den klimanøytrale tjenesten kun er tilgjengelig i kombinasjon med en avansert Karbon rapport.

I dagens forretningsliv må vekst og effektivitet gå hånd i hånd sammen med nullutslipp, fornybare ressurser, klimaelastisitet, og målbare miljøhensyn

DHL Envirosolutions tilbyr en rekke løsninger, som f.eks:

 • Avfallshåndtering: Globale løsninger for å innhente og resirkulere avfall med formål om å konvertere kostnad til inntekt og supportere et nullutslippsmål
 • Utvidet Produsent Ansvar: Data innsamling, fysisk resirkulering og bevisføring for å møte komplekse og lovmessige krav, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet
 • Ledende Miljø Partner: Vårt konsulent og Support program strekker seg over hele verdikjeden for at du skal kunne nå dine miljømål så godt som mulig