Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Juridisk informasjon

Vilkår for DHLs websider og erklæring om DHLs forpliktelse til personvern for brukerne på websidene.

Vilkår - DHLs nettside

På denne siden finner du en standardversjon av vilkårene som gjelder for DHLs websider. Vær klar over at ulike vilkår kan gjelde i ulike land.

Følgende vilkår gjelder for bruk av DHLs websider:

Opphavsrett

DHL International GmbH har opphavsrett til denne publikasjonen.

Tillatelse til å gjengi informasjon

Hvem som helst kan gjengi hele eller deler av materialet på websidene på følgende vilkår:
  • Materialet skal kun brukes i informasjonsøyemed, ikke i kommersiell øyemed
  • Det må ikke endres på noen måte
  • Uautorisert kopiering av DHLs varemerker er ikke tillatt
  • En kopi av hele eller deler av materialet må inneholde følgende merknad om opphavsrett: Copyright ©  DHL International GmbH. Med enerett.

DHLs varemerker

DHL, DHL Worldwide Express, DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Freight, DHL Supply Chain, DHL Global Forwarding, DHL Europlus, Jumbo Box, DHL Economy Select, DHLJetline, DHL Sprintline, DHL Secureline, DHL Express Easy, DHL Easy Shop, DHL Connect, EasyShip er varemerker for DHL International GmbH eller et annet selskap i Deutche Post DHL-gruppen, registrert i minst én jurisdiksjon. Lisens til å bruke noen av disse varemerkene er ikke gitt eller underforstått. Disse varemerkene må ikke kopieres, lastes ned, reproduseres, brukes, endres eller distribueres på noen måte (bortsett fra som en integrert del av tillatt kopiering av materiale som vises på disse websidene, som fastsatt i forrige avsnitt) uten skriftlig tillatelse.

Andre varemerker og firmanavn

Alle andre varemerker og firmanavn som nevnes i materialet, tilhører sine respektive eiere.

Dine kommentarer

DHL vil gjerne ha tilbakemelding fra deg og setter pris på dine ideer og forslag, men kan ikke besvare alle synspunkter individuelt. Det står DHL fritt til å bruke og respondere på informasjonen du sender.

Bruk av interaktive funksjoner på nettsidene

DHL kan stille til rådighet interaktive funksjoner på websidene, f.eks. sporing av forsendelser og kommentarer fra brukerne. Du har kun tillatelse til å bruke disse funksjonene i forbindelse med de spesifiserte formålene.

Nettsidenes nøyaktighet

Nettsidene kan inneholde utilsiktede feil eller typografiske feil. De vil bli rettet etter hvert som DHL oppdager dem. Informasjonen på disse nettsidene oppdateres jevnlig, men unøyaktigheter kan forekomme når endringer gjøres mellom oppdateringene. Internett vedlikeholdes uavhengig på tusenvis av steder rundt om i verden, og derfor kan visse opplysninger på disse nettsidene ha sin opprinnelse utenfor DHL. DHL tar derfor intet ansvar for dette innholdet.

Virus

DHL gjør alt som er rimelig mulig for å holde nettsidene virusfri, men selskapet kan ikke garantere at siden er virusfri. Ta alle nødvendige forholdsregler før du laster ned informasjon fra nettsidene.

Garantifraskrivelse

Tjenestene, innholdet og informasjonen på disse nettsidene er gitt "som den er". I så stor grad som mulig etter gjeldende lov frasier DHL seg alle garantier av noe slag, enten eksplisitt, implisitt, lovfestet eller på annen måte, inkludert men ikke begrenset til de implisitte garantiene for salgbarhet, overtredelse av tredjeparts rettigheter og egnethet for et bestemt formål. DHL, deres tilsluttede selskaper og bevillingsgivere gir ingen løfter eller garantier av noe slag om nøyaktigheten, fullstendigheten, sikkerheten eller betimeligheten for tjenestene, innholdet eller informasjonen som gis på eller via DHLs websider eller systemer. Ingen informasjon som skaffes via DHLs systemer eller websider skal gi noen garanti som ikke uttrykkelig er angitt av DHL i disse vilkårene.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensning av implisitte garantier, så det er ikke sikkert at begrensningene og unntakene i dette avsnittet gjelder for deg. Hvis du opptrer som forbruker, påvirker ikke disse bestemmelsene dine lovfestede rettigheter som ikke kan frafalles, hvis noen. Du godtar og bekrefter at begrensningene og unntakene for ansvar og garanti i disse vilkårene er rimelige og akseptable.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt etter loven skal ikke DHL, deres tilknyttede selskaper eller bevillingsgivere eller tredjeparter som nevnes på DHLs websider under noen omstendighet være ansvarlig for tilfeldige, indirekte, eksemplariske, straffemessige eller følgemessige skader, tapt fortjeneste, eller erstatning for tapte data eller driftsbrudd som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke DHLs websider og DHLs systemer, tjenester, innhold eller informasjon, enten det er basert på garanti, kontrakt, forvoldt skade, lovbrudd eller annen juridisk teori, og uansett om DHL er informert om muligheten for slik erstatning eller ikke. Uten å begrense det ovenstående godtar du at, i den grad det er tillatt iht. gjeldende lov, DHLs totale erstatningsansvar (direkte eller ikke) eller tap uansett type krav, enten det er i kontrakt, forvoldt skade eller på annen måte, ikke under noen omstendighet overstiger EUR 100,00. I den grad det er tillatt etter loven er rettsmidlene som er angitt i disse vilkårene ekslusive og begrenset til de som vilkårene gjelder for.

Produkter og tjenester

Produktene og tjenestene som nevnes på disse nettsidene, omfattes av DHLs transportvilkår. Siden disse kan variere fra land til land, bør du kontakte ditt nærmeste DHL-kontor for å få et eksemplar av de lokale vilkårene. Ikke alle av DHLs produkter og tjenester er tilgjengelige i alle land.

Konfidensialitet

All informasjon som gis til DHL av de som besøker nettsidene, betraktes som konfidensiell, og DHL vil ikke utlevere slik informasjon til tredjeparter, bortsett fra det som eventuelt kreves for å utføre tjenestene.

Personvernerklæring

DHL er svært opptatt av brukernes personvern på våre websider. Eventuell personlig informasjon som vi innhenter, brukes bare til å forbedre våre tjenester og gjøre nettsidenes innhold og tjenester enklere å bruke og mer formålstjenlig for deg. Med din tillatelse kan det hende at vi vil bruke informasjonen til å kontakte deg om oppdateringer av nettsidene eller annen markedsføringsinformasjon. DHL vil aldri videresende informasjon fra websiden til en tredjepart, med mindre dette kreves etter loven. Vi vil heller aldri selge informasjon fra nettsidene til noen andre utenfor DHL og DHLs datterselskaper.

Visse deler av DHLs websider krever registrering eller passord for tilgang. Informasjon som angis av brukerne på disse områdene, kan også brukes av DHL i markedsføringsøyemed. DHL gir rett til innsyn og korrigere personlig informasjon iht. gjeldende lovgivning.

Bestemte forsendelsesdata vil bli gitt til myndighetene i transitt- eller destinasjonslandet for tollklarering eller sikkerhetskontroll, som påkrevet iht. loven i det aktuelle landet. Dette vil normalt være informasjon som: avsenderens navn og adresse, mottakerens navn og adresse, beskrivelse av varene, antall kolli, vekt og verdi.

DHL forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen når som helst eller uten varsel. Besøk nettsidene ofte for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer. Ved å bruke DHL.com godtar du denne personvernerklæringen.
Som en del av DHLs stadige anstrengelser for å beskytte ditt personvern på internett, har vi nå opprettet en Erklæring om datavern med enda flere nyttige detaljer for deg. Vennligst merk at dette innholdet kun er tilgjengelig på engelsk.
Denne nye erklæringen gir deg mer opplysninger om:
  • Hvordan DHL anvender og larger dine personlige data som du formidler på Internett
  • Cookies som vi plasseer over DHL sine nettsteder
  • Hvordan cookies kan styres og fjernes
Vi har utviklet denne erklæringen fordi vi ønsker at du kan være trygg på at din personlige informasjon er i sikker forvaring.

Hvis du vil vite mer, så ta en titt på:
Hovedkontor

DHL EXPRESS (NORWAY) AS

Postboks 154 Leirdal,
1009 Oslo, Norge

Org nr. 960709985

Administrerende direktør:

Terje Aarbog
21 00 22 00