Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Sending av gods som inneholder Lithiumbatterier

1.april 2016 innførte International Air Transport Association (IATA) strengere regler for transport av Lithiumbatterier som er pakket og levert løse eller i bulk.(UN3480/PI965).
Et bredt utvalg av elektroniske varer drevet at litium batterier er berørt av det nye regelverket, uavhengig av om de er oppladbare (Ion) eller ikke oppladbare (Metal). Forskriften gjelder når:
  • Litium batterier er pakket og sendt som individuell forsendelse. Eksempel: Løse batterier/powerbanks
  • Litium batterier er pakket alene men sendt sammen med utstyr i samme esken. Eksempel: en mobiltelefon med et erstattbart litium batteri
  • Litium batterier er integrert i- eller installert i ustyr og dermed sendt i samme eske. Eksempel: en bærbar PC med et integrert litium batteri i enheten som ikke kan bli fjernet eller erstattet av brukeren
På grunn av økende sikkerhetshensyn iverksatt av luftfartsmyndighetene, har IATA reguleringer knyttet til frakt av litium batterier. Disse reguleringen er nå strammet inn og flyselskapene ser seg nødt til å håndheve dette regelverket.
Vær oppmerksom på at trygg transport av slikt innhold via flyfrakt skal hensynta IATAs regelverk og er senderens hele og fulle ansvar. På dette grunnlag har IATA utarbeidet en manual for å hjelpe sendere med å forstå og dermed følge regelverket.

Videre er en person, selskap eller innretning identifisert som avsender på DHL Express forsendelsen fraktbrev juridisk ansvarlig for å sikre 100% samsvar med det reviderte IATA regelverket. Dette ansvaret vedvarer selv om forsendelsen som inneholder litium batterier ikke faktisk tilhører eller ble foretatt av personen, selskapet eller foretaket som er angitt på fraktbrevet.
For å unngå eventuelle uønskede konsekvenser, vennligst varsle DHL Express når du har tenkt å sende noen pakker som inneholder litiumbatterier. Vårt team av eksperter vil veilede deg gjennom det nyeste regelverket for farlig gods utstedt av IATA.
Som følge av IATA/ICAO sin avgjørelse om å forby løse Lithium Metall batterier ombord i kommersielle fly fra og med 01.01.2015, har DHL Express ikke lenger lov og godta dette i sitt nettverk.
Den nye IATA/ICAO regelen gjelder for løse Lithium Metall batterier som følger PI-968 – Section II.
Lithium Metal batterier pakket med utstyr (PI-969) eller installert i utstyr (PI-970) vil fortsatt godtas for transport som før.
Det er ikke kommet noen endringer for regelverket gjeldende Lithium Ion batterier.

For PI-967 og PI-970 er det kommet krav om at hver sending er begrenset til maks 2 kolli (hvert kolli inneholdende maks 4 celler eller 2 batterier installert i utstyr).

Hvis sendingen har fler enn 2 kolli, må den merkes med lithiumbatteri label og de medfølgende kravene til dette må etterfølges.

Begrensningen med 2 kolli per sending trer i kraft fra den 1. januari 2017. Regelverket forutser en 12 måneders overgangsperiode, det anbefales derfor at avsender implementerer nye prosedyrer så raskt som mulig.

Etter regelendringene utferdet av ICAO/IATA den 1. april 2016 er PI-965 forbudt på passasjerfly. Grunnet dette vil DHL Express tillby en begrenset tjeneste til utvalgte destinasjoner. PI-965 Section II batterier krever separat godkjennelse. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Dangerous Goods avdeling eller din salgsrepresentant. Lithium Ion batterier pakket med utstyr (PI-966) eller montert i/på utstyret de er ment å drifte (PI.967) vil fortsatt kunne sendes som tidligere.
For mer informasjon ang. sending av gods som inneholder Lithiumbatterier, kontakt oss via vårt skjema her.

Viktig!

 Lithiumbatterier som man vet er eller antar er defekte eller ødelagte representerer en høy sikkerhetsrisiko for personell og eiendom, og er ikke tillatt i fly under noen omstendigheter.
 Når det er kjent eller man har mistanke om at et defekt eller ødelagt Lithiumbatteri er inni en bærbar pc, mobiltelefon eller annen enhet, må betteriet fjernes før DHL kan godta forsendelsen.