Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Veiledning for å sende farlig gods

DHL Express har betydelig erfaring med å frakte godkjent farlig gods. Les mer om betingelser og forskrifter for å sikre at forsendelsene utføres på riktig måte.

Sende farlig gods

DHL har lang erfaring med å transportere farlig gods. Som ledende aktør er DHL Express sertifisert i henhold til følgende forskrifter:
  • IATA for flytransport, som gjelder i alle land som kommer inn under ICAO-forskriftene og flyselskap under IATA-forskriftene
  • ADR for veitransport, som gjelder i alle land som har innlemmet ADR-konvensjonen i sin lovgivning og, i Europa, EU-direktivene for transport av farlig gods (DGSA)
  • Avsender er ansvarlig for å bekrefte om deres farlig gods sending skal sendes til destinasjonsstedet med fly eller bil og klargjøre forsendelsen i henhold til dette.
Hvis du er i tvil om hvilke forskrifter som gjelder for deg, kan du ta kontakt med DHL Kundeservice og be om å få snakke med en ekspert på farlig gods.