Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Viktig Informasjon

 01/21/2020

Unngå leveringsforsinkelser grunnet manglende opplysninger

Som en pålitelig tjenesteleverandør respekterer DHL Express lokale og internasjonale regler og lover implementert for å styrke global sikkerhet gjennom internasjonale sanksjoner. Enhver forsendelse sendt med DHL Express kan derfor bli forsinket dersom navnet til avsender eller mottaker er knyttet til personer eller enheter som er listet som såkalte "Denied Parties", det vil si hvor handel med disse er begrenset eller forbudt, eller forsendelsens innhold eller destinasjon bryter handelssanksjoner mellom land.

Denied Parties er enkeltpersoner eller enheter som har blitt nektet å bruke frakttjenester av offentlige etater fordi de er involvert i ulovlige aktiviteter som narkotikahandel, hvitvasking av penger eller terrorisme. Landbaserte sanksjoner er der sanksjonene gjelder for landet / territoriet som helhet og ikke spesifikke individer.

Hver forsendelse som sendes med DHL Express globalt blir kontrollert for å avdekke evt. avvik eller kobling til Denied Parties. Vår hensikt er å sikre at vi ikke frakter forsendelser av denne karakter, eller leverer gjenstander som bryter handelssanksjoner. For at denne kontrollprosessen skal kunne gjennomføres raskest mulig, er det avgjørende at fullt navn (for-, mellom- og etternavn), adresser og kontakttelefonnummer er korrekt oppgitt. Dette vil redusere risikoen for at en forsendelse forsinkes pga. manglende data.

Hvis f.eks. en forsendelse har ufullstendige mottakerdetaljer, kan DHL Express holde denne sendingen tilbake og be om dokumentasjon på mottakers fulle navn, inkl. mellomnavn, adresse og kontaktinformasjon; mottakers fulle navn er Bill David Jones, men på fraktbrevet er navnet ufullstendig oppgitt som B. Jones, Mr. Jones eller bare initialer BDJ.

For mer informasjon om handelssanksjoner og Denied Parties, se disse linkene til nettsteder som forklarer sanksjoner og embargoer pålagt av FN, EU og USAs regjering:
https://www.un.org/sc/suborg/en/External Link / New Window
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/423/sanctions-policy_enExternal Link / New Window
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concernExternal Link / New Window
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx External Link / New Window